933927411 ong@asaupam.cat

Asaupam participa en:

FCD - Federació Catalana de Drogodependències

Neix l’any 1985, quan entitats del sector decideixen unir els esforços i coneixements adquirits amb la feina diària d’atenció a les persones amb problemàtiques de drogodependències i llurs familiars.

Fes click aquí per anar a la seva pàgina web.

Regulación Responsable - Iniciativa por la regulación del cannabis -

Plataforma que parteix d’una agrupació de ciutadans, ciutadanes i organitzacions socials que recolzem les propostes que advoquen per una regulació de la producció i consum de cànnabis a Espanya.

Fes click aquí per anar a la seva pàgina web.

AUPA'M -Agrupació d'Usuaris i Professionals al voltant de l'Autobús de Metadona-, Badalona i Santa Coloma de Gramenet -

L’entitat rep el nom Aupa’m ( Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona) i va sorgir a finals del 1996, per part del professionals i usuaris que treballaven al Autobús de Metadona de les dues zones, per tal de fer front a tota la problemàtica que girava al voltant de la droga des dels anys 80 i amb el consum de cocaïna i heroïna. També van sorgir molts conflictes amb la resta de comunitat i amb l’Administració ja que els toxicòmans consumien al carrer i per tant, socialment parlant, generaven por i inseguretat,  i per tant els veïns i l’Administració volien “netejar” el carrer.

Pots trobar més informació aquí.

Perifèrics - Xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues -

La Xarxa Perifèrics és una xarxa d’ens locals i entitats que treballen per a la promoció de la salut i la prevenció en l’àmbit de les drogues, que es reuneix periòdicament des de l’any 2001, per compartir experiències i esforços, i reflexionar davant aspectes nous de la realitat de les drogues i els patrons de consum.
L’any 2005 es va convidar a formar-hi part a la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya i, amb el temps, s’han incorporat nous perfils al grup com àrees de joventut, entitats i associacions que també es dediquen a la prevenció dels usos problemàtics de drogues i la promoció de la salut. Actualment també comptem amb el suport de la Xarxa Sida i Món Local.

 

Fes click aquí si vols conèixer el seu blog.

UNAD - Unión de asociaciones y entidades de atención al drogodependiente -

La Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente, constituida en 1985, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, que interviene en el ámbito de las drogodependencias y los problemas derivados de las mismas. Engloba a más de 250 entidades que comparten unos criterios mínimos de organización y actuación.

Fes click aquí per anar a la seva web.

Ereia - Espai de Reflexió Entorn la Infancia i l’Adolescència de Santa Coloma de Gramenet -

L’EREIE neix l’any 1994 a partir de la necessitat d’alguns professionals de coordinar-nos per l’abordatge concret d’alguns casos que constatàvem que hi havia una actuació paral·lela.

L’objectiu general es millorar la coordinació i derivació entre recursos, a favor d’una major assistencia, aobrdatge i orientació dels casos a partir de l’anàlisi conjunt.

CATNPUD - Catalan Network of People who Use Drugs

És una xarxa creada el 2 de març de 2016 a Barcelona i formada per persones usuàries de drogues i organitzacions afins. CATNPUD forma part de la xarxa europea de usuàri-e-s de drogues EURONPUD (European Network of People who Use Drugs).

Fes click aquí per anar a la seva plana web.

Ha estat membre de:

  • Plataforma de Defensa dels Drets de les Persones Usuàries de Drogues.
  • Plataforma Prodrets de les persones afectades per les polítiques de drogues de Catalunya.
  • FAUDAS (Federación estatal de Asociaciones de Personas afectadas por las drogas y el VIH)
  • ENCOD (Coalición Europea por una política de drogas justa y eficaz)

Forma part de les següents estructures tècniques:

  • Consell assessor de l’Estratègia Nacional de Prevenció del Departament de Salut de la Generalitat.
  • Consell assessor del Pla director de Salut Mental i Addiccions.
  • Comissió Interdepartamental sobre Drogues.
  • Comissió tècnica del Pla Municipal sobre Drogues de Badalona.
  • Comissió tècnica de la Taula de Salut Mental i adiccions de Santa Coloma de Gramenet.