933927411 ong@asaupam.cat

Reconeixements

  • Premio Reina Sofía contra las drogas (Modalidad labor social), Fundació Crefat, (Cruz Roja) Madrid, 1999.
  • Premi Ciutat de Santa Coloma, Ajuntament de de Santa Coloma de Gramenet, 2000.
  • Guardó de l’Esport Colomenc, Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, 2001.
  • Premio al trabajo bien hecho y al compromiso entre iguales, Federació Catalana de Drogodependències, Barcelona, 2014
  • Premi Ministeri Komunitat al millor projecte Comunitari del Barcelonès Nord 2022  Enganxat a la Feina Badalona, Salut Mental Barcelonès Nord Associació.

Trajectòria

1994

Pocs mesos després de la creació de l’autobús de metadona de Badalona, L’Hospitalet i Santa Coloma de Gramenet, un grup de professionals i de persones usuàries de metadona obren un espai assembleari de treball conjunt; es crea La Comissió del Metabús.

1999

Per disposar d’una personalitat jurídica i d’una estructura de gestió per al treball d’AUPA’M, es crea Asaupam (Associació de suport a les persones amb problemes de drogues). L’entitat és un referent en el treball d’implicació de persones afectades, en l’abordatge en primera línia de reducció de danys i riscs, i en processos de normalització social.

2009

Ja consolidat tot el ventall d’abordatges relacionats amb les drogues; individuals, grupals i comunitaris, per potenciar l’abstinència i per afavorir un consum menys problemàtic, es canvia el nom de l’entitat per incorporar la nova realitat: Asaupam (Associació d’intervenció comunitària en drogues).

1996

La plataforma es consolida com espai de treball i passa a anomenar-se AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona). Quan l0 Agrupació gestiona algun projecte necessita d’una estructura jurídica –una ONG– per dur-lo a la pràctica.

2002

Es decideix aprofitar l’experiència de treball amb administracions públiques i la seva vocació local, i s’inicia la gestió de Programes i Plans Municipals de prevenció comunitària sobre drogues.

2013

Es consolida una proposta d’intervenció comunitària d’abordatge a l’espai obert amb joves en drogues amb un model social i sanitari, que eviti o retardi l’inici del consum, que disminueixi els riscos i danys associats a les drogues.  Aquest objectiu s’està complint gràcies al suport de la secretària del Pla Nacional de Drogues que comença a donar el seu suport a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a partir del 2009, millorant tant quantitativa com qualitativament les intervencions, al mig obert, preventives amb joves.