933927411 ong@asaupam.cat
Què la pressió de grup no sigui un problema!

Què és la pressió de grup?

És la influència que exerceixen els nostres amics o amigues sobre nosaltres. Però no cal oblidar que nosaltres també podem influir-los. Se li diu pressió de grup perquè és una influència que és difícil d’esquivar, ens posa a prova i de vegades pensem que dient que no al que s’ens demana, o sentim que ens demana el grup, la relació d’amistat que tenim es ressentirà.

Podem dir que hi ha dos tipus d’influència o pressió, la que ens pot repercutir positivament i la que ho pot fer d’alguna manera negativa. Per exemple, els nostres amics poden ensenyar-nos maneres millors de fer alguna cosa, o apretar-nos perquè escoltem cert grup de música que està molt bé, i d’altra banda, també poden pressionar-nos per fer coses que poden no acabar molt bé, com fer salts perillosos, consumir drogues quan no volem fer-ho, etc.

Com detectar-la?

Pots sentir com una petició d’un amiga o vàries et fa dubtar. Valores les conseqüències de fer el que diuen, i també de no fer-ho. Et trobes sota un dilema. Pot ser que sigui per alguna cosa positiva, com superar la por a parlar en públic, o per a alguna cosa amb conseqüències que no coneixes, com beure alcohol.