933927411 ong@asaupam.cat

Que ruli… Manual per a mans properes al cànnabis

Fullet amb molta informació i propostes per a joves que consumeixen cànnabis o en contacte.

Realitzat amb els ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet i Parets del Vallès, per al Departament de Salut (Generalitat)
2003

Català

Castellà