933927411 ong@asaupam.cat

Crèdit variable Drugs, sex & rock’n’roll

Crèdit variable Drugs, sex & rock’n’roll
Assignatura optativa per a 4t ESO i postobligatòria sobre drogues, música i sexualitat.

Quadern per a l’alumnat
Quadern per al professorat

Realitzat per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb la col·laboració d’AUPA’M, 1998