933927411 ong@asaupam.cat

Memorial Internacional per les víctimes de la guerra contra les drogues

Per què les persones usuàries de drogues tenen el seu propi dia per al record?

Es comptabilitza que es produeixen unes 183.000 morts relacionades amb les drogues a l’any. [1] No obstant això, en lloc de reconèixer que les actuals polítiques de drogues no funcionen, les drogues i les persones que les utilitzen continuen sent considerades com el «problema ‘ i utilitzades com a “boc expiatori”.

L’aspiració de l’anomenada “guerra contra les drogues” contrasta amb el fet que la penalització i la prohibició han fracassat en aconseguir la seva pròpia ambició equivocada: en lloc de reduir el consum de drogues, les persones que consumeixen drogues són catastròficament afectades i també les comunitats a on viuen. Les drogues, i les persones que les utilitzen, no són el «problema». El problema, de fet, és la guerra contra les drogues i les violacions sistemàtiques dels drets humans que impulsa.

«Actuant contra l’ús de drogues ‘, s’està impulsant una considerable violència contra les persones que les utilitzen i al seu entorn, augmentant al mateix temps les taxes d’empresonament per delictes relacionats amb les drogues’. Una altra conseqüència important és la producció al mercat negre de substàncies adulterades que contenen contaminants tòxics elevant exponencialment així els riscos de morbiditat i mortalitat entre les persones consumidores. L’oposició a l’ús de drogues per se a portat a l’oposició als programes de reducció de danys i riscos a tot el món. L’oposició a la reducció de danys s’ha traduït en la gran majoria de les persones que usen drogues en no poder accedir a serveis com: els programes d’intercanvi de xeringues, les teràpies de substitució amb opiacis, el test de puresa de les substàncies i les proves de contingut així com a les sales de consum supervisat.

Com a resultat de la manca d’accés als serveis de reducció de danys, la transmissió dels virus transmesos per la sang, i la mortalitat relacionada amb la sobredosis-, és devastadora i innecessàriament alta: s’estima que gairebé el 18% de les persones que s’injecten drogues viuen amb VIH (2,8 milions), i entre el 45,2% i el 55,3% s’estima que viuen amb l’hepatitis C.

Un dia per recordar i honorar a totes les persones que han mort.

El 21 de Juliol és un dia per honorar els amics, éssers estimats, col·legues i companys, i totes les persones que han estat conduïdes a una mort prematura com a conseqüència de l’incessant i totalment injustificable, guerra contra les drogues. Fem èmfasi, una vegada més en què aquesta guerra és, en realitat, una guerra en les persones que consumeixen drogues.

A totes les persones que…

Han mort a causa de les substàncies adulterades no regulades, com a resultat de l’actual mercat negre.

Han estat criminalitzades o empresonades a causa de la seva addicció o perquè han mort per una sobredosi després de l’alliberament.

Han mort a causa de les infeccions relacionades amb el consum, pels estralls de la pobresa o la discriminació en els nostres hospitals. Per als que moren a les presons per malaltia, violència i les moltes execucions que lamentablement en alguns països com a Singapur, Birmània o Xina continuen produint-se.

Han mort a causa dels virus transmesos degut a la mentalitat de guerra contra les drogues que desanima activament i fins i tot penalitza els programes de reducció de danys i riscos i el tractament, com als EUA i Rússia.

Desafien les lleis per obtenir el seu medicament o substància d’elecció, i que es veuen atrapats en el foc creuat de les batudes policials o guerres de bandes fortament armades a causa de l’afany de lucre proporcionat pel mercat de drogues il·legals, per als que han abandonat l’esperança o han renunciat a la lluita i per als que no podien lluitar més.

Sempre que la prohibició, la penalització, i la guerra contra les drogues segueixin, les persones que utilitzen drogues, així com les seves famílies i comunitats – continuaran patint un dany considerable, i seguiran morint innecessàriament.

En poques paraules, la guerra contra les drogues és totalment incompatible amb la promoció dels drets humans, la salut, la seguretat i el benestar.

21 Juliol de 2016 CATNPUD (Xarxa de persones usuàries de drogues de Catalunya)

Text adaptat de: http://inpud.net/en/international-drug-users-remembrance-day-2015